• SMKS YPK Paulus Dok V Jayapura
  • Status Terakreditasi B (November 2014-2019)
  • Status Terakreditasi C (November 2019-…)
  • NPSN : 60304884