Anna Naomi Kudubun, S.Pd.K
NIK: Guru Mata Pelajaran
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Kristen
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: Guru Bantu
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :

+6285254928685
annanaomi@gmail.com
http://facebook.com/