Anna Naomi Kudubun, S.Pd.K
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Kristen
Pendidikan: S1
Jurusan:
Status: Guru Bantu
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :

085254928685