Adolfina Atakari, S.Pd
NIK: 5305016804930001
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Manokwari, 28 April 1993
Agama: Kristen
Pendidikan: S1
Jurusan: Matematika
Status: Guru Honor Sekolah
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :

081248763428
fhynavicky@gmail.com